Política de Privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades així com qualsevol llei nacional que sigui d’aplicació, VENSASALTAR, S.L. informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable:

VENSASALTAR, S.L.
B66151978
c/ Figaro, 22 08480 L’Ametlla del Vallès
(Barcelona)
vens@vensasaltar.cat

Finalitat:

Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.
Gestionar la seva consulta o sol·licitud.
Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries relacionades amb l’entitat, només en cas d’acceptació.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Destinataris

No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l’entitat, o per email a vens@vensasaltar.cat .

Menors d’edat

Els menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals a VENSASALTAR, S.L., sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que VENSASALTAR, S.L. detectés que l’usuari és menor de 18 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

VENSASALTAR, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.